razpis-jpz

Razpis za tekmovanja v JPZ, ki štejejo za državno prvenstvo in ligo v letu 2022

Po splošnem športnem pravilniku LZS, komisija za jadralno padalstvo in zmajarstvo objavlja razpis za tekmovanja, ki štejejo za državno prvenstvo. Razpisuje se DP v:
a) letenju z jadralnimi padali – preleti O3 – DP
b) letenju z jadralnimi padali – preleti O3 – liga
c) pika – O3
d) letenju z zmaji – O1,O5 – liga in DP

Rok za oddajo kandidature :
Organizatorji morajo svojo prijavo odda do najkasneje 31.12.2021. Prijava se lahko pošlje tudi po emailu (jpz@lzs-zveza.si).

Pogoji za organizacijo tekmovanja :
– državno prvenstvo mora biti organizirano pod FAI
– prvenstvo se mora odvijati skladno s športnim pravilnikom LZS in drugimi splošnimi akti LZS, zakonodajo RS oz. drugimi zakoni v kolikor poteka tekmovanje izven teritorija R Slovenije.

Na razpis se lahko prijavijo le člani LZS, ki imajo poravnane obveznosti do LZS.

Pravilniki so dostopni med dokumenti na spletni strani pod zavihkom JPZ. Organizatorjem je v pomoč na voljo tudi vodič za organizacijo.

Škofja Loka, dne 17.11.2021

Predsednik LZS
Igor Eržen

Elektronska oddaja vloge