Priloženo posredujemo varnostno priporočilo glede omejitev izvajanja letalskih aktivnosti v času razglašene epidemije v povezavi s COVID-19.

S spoštovanjem,

Robert Latin

Omejene aktivnosti