Protidopinško e-izobraževanje.
Tudi Letalska zveza Slovenije se intenzivneje vključuje v prizadevanja za zmanjšanje pojavnosti dopinga v športu.

Mednarodna protidopinška agencija WADA je pripravila spletno mesto ADeL -AntiDoping e-Learning (Protidopinško e-izobraževanje), ki omogoča izobraževanje in pridobivanje potrdil o poznavanju teh vsebin na daljavo.

LZS je od SLOADO – Slovenske Antidoping Organizacije prejela dopis o obveznem e-izobraževanju in pridobitvi potrdila o poznavanju postopkov za kontrolo dopinga za člane reprezentanc.

Dopis z navodili je že bil posredovan tudi klubom in društvom, katerih člani so v reprezentancah za 2020. V prihodnjem letu naj bi ista pravila veljala tudi za vse imetnike športnih dovoljenj FAI.

Slovenska stran za ADeL https://www.sloado.si/kategorija/e-izobrazevanje

Vzorec potrdila o opravljenem izobraževanju ALPHA, ki ga potrebujejo športniki:
Vzorec potrdila o opravljenem izobraževanju COACH TRUE, ki ga potrebujejo trenerji in spremljevalci

Preverili smo, kako poteka opravljanje teh izobraževanj. Prvi vtis je, da se vsako od izobraževanj res da opraviti v dveh urah. Prevodi v slovenščino so na nekaterih mestih malce nerodni, mogoče nekoliko manj razumljivi.

Najprej se je v sistemu ADeL treba registrirati, treba je določiti uporabniško ime, lahko je tudi v obliki ‘IME PRIIMEK’ (s presledkom), ter geslo. Obvezen podatek je tudi naslov za e-pošto, ob tem pa je treba še izbrati panožno zvezo – FAI in prispevati IDentifikacijsko številko – verjetno je najbolje, da je to kar FAI ID ali članska številka LZS. Dobro je poskrbeti, da se geslo ne izgubi :-).

Pri ALPHA izobraževanju za športnike je treba skozi 8 lekcij spoznati posamezna področja protidopinga in pri vsaki lekciji odgovoriti na vprašanja. Nekatera vprašanja so nekoliko nerodna, mogoče malo dvoumna, treba je dobro prebrati. Na nekaterih mestih je treba določiti pravilen vrstni red dejanj, zato si velja pred tem dobro ogledati razlago.

Trenerji in spremljevalci naj bi opravili COACH TRUE izobraževanje. Če ste prej že opravili izobraževanje za športnike, lahko z uspešno opravljenim predhodnim preverjanjem, del izobraževanja za trenerje preskočite.

Obe izobraževanji gresta skozi namene in postopke kontrole dopinga, obdelata dolžnosti in pravice udeležencev, prepovedana sredstva ipd. Izobraževanje za trenerje se dodatno posveti še svetovalni vlogi, ki jo imajo trenerji in spremljevalci do svojih športnikov v zvezi z dopingom. Del izobraževanja poteka v obliki dialoga med športnikom in trenerjem ter drugimi udeleženci.

Pridobljena potrdila o opravljenih izobraževanjih ADeL v prejeti elektronski obliki (.PDF) je treba posredovati pisarni LZS.

Dodaj odgovor