Na zadnji seji IO, so bile med drugimi potrjene tudi članarine za leto 2023. V kolikor, želimo tudi v prihodnje več nenamenskih sredstev namenjati, za razne projekte, ki se kot zanimivi izkažejo skozi leto, se je IO soglasno odločil, da članarine letos po dolgem času uskladimo.

Klubska članarina znaša 600€/leto za eno panogo. Če je članarina plačana do konca meseca Januarja, znaša le ta 300€ po panogi.

Individualne članarine za posameznega člana ni, zato so vsi člani kluba avtomatsko tudi člani zveze. Zato prosimo klube, da nam posredujejo celoten seznam članstva z vsemi obveznimi podatki, da se jih lahko vodi v evidenci (EMŠO je obvezen podatek za vpis v evidenco registritranih športnikov)

Individualni člani. ki bi želeli pridobiti tudi LZS člansko izkaznico, le ta stane 7€.

FAI športna licenca je od sedaj 60€, oz. 30€ če je plačana do konca meseca Januarja. Za mladince in vse, ki prvič zaprošajo za FAI licenco pa bo cena 30€ oz. 15€ če bo plačana do konca meseca Januarja. FAI licenca velja, do konca koledarskega leta, to je do 31.12.

Za pridobitev FAI licence je obvezno imeti opravljeno izobraževanje o dopingu, velja 2 leti, ki ga lahko opravite na straneh ADEL WADA. Certifikat je potrebno poslati na zvezo. Po preteku veljavnosti certifikata, boste izobraževanje morali opravljati ponovno.