Na zadnji seji IO, so bile potrjene članarine za leto 2024.

Klubska članarina znaša 600€/leto za eno panogo. Če je članarina plačana do konca meseca Januarja, znaša le ta 300€ po panogi.

Individualne članarine za posameznega člana ni, zato so vsi člani kluba avtomatsko tudi člani zveze. Zato prosimo klube, da nam posredujejo celoten seznam članstva z vsemi obveznimi podatki, da se jih lahko vodi v evidenci (EMŠO je obvezen podatek za vpis v evidenco registritranih športnikov)

Individualni člani. ki bi želeli pridobiti tudi LZS člansko izkaznico, le ta stane 7€.

FAI športna licenca ostaja 60€, oz. 30€ če je plačana do konca meseca Januarja. Za mladince in vse, ki prvič zaprošajo za FAI licenco pa je cena 30€ oz. 15€ če bo plačana do konca meseca Januarja. FAI licenca velja, do konca koledarskega leta, to je do 31.12.

Za pridobitev FAI licence je obvezno imeti opravljeno izobraževanje o dopingu, velja 2 leti, ki ga lahko opravite na straneh ADEL WADA. Certifikat je potrebno poslati na zvezo. Po preteku veljavnosti certifikata, boste izobraževanje morali opravljati ponovno.