Vabljeni na 22. redno letno in volilno skupščino, ki bo v torek, 17. 05. 2022, ob 18 uri v hotelu Creina, Kranj.
V prilogi gradivo.
Gradiva:

  • mnenje NO LZS
  • poročila o delu in zaključni račun LZS 2021
  • plan dela in finančni načrt 2022
  • Volitve 2022
  • pooblastilo

Lep letalski pozdrav.