Dovoljenja je v novo obliko treba zamenjati do vključno 31.12.2022.

Po vzoru evropske zakonodaje, ki določa pravila za pridobitev in ohranjanje licenc pilotov zrakoplovov, ki sodijo v področje uporabe te zakonodaje, je Republika Slovenija s Pravilnikom o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 49/16, 52/16 in 32/18, v nadaljevanju: pravilnik) tudi področje pridobitve in ohranjanja dovoljenj pilotov ultralahkih letalnih naprav uredila na podoben oziroma primerljiv način.


Tako dovoljenje pilota naprave ni več časovno omejeno na 4 leta, pač pa so dovoljenja časovno neomejena. Posledično pravilnik določa pogoje, ki pilotu naprave omogočajo letenje po načelu zadnjih izkušenj ter določa pogoje za učitelje letenja naprave, ki imajo v sistemu časovno neomejenih dovoljenj bistveno večjo vlogo v primerjavi s preteklo ureditvijo. Določeno je tudi priznavanje naleta tako za učitelje letenja naprave kot tudi za imetnike dovoljenj pilotov naprave, če so hkrati imetniki licenc oziroma potrdil izpraševalcev, izdanih v skladu z evropsko zakonodajo.