Posredujemo povezavo do kompleta prve pomoči, ki je po novem predpisan za registracijo vzletišč:

Tosama komplet prve pomoči

Tosamin komplet prve pomči navajamo zgolj za lažjo oporo, sicer pa gre za kovček prve pomoči, ki je predpisan s Pravilnikom o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur.l. št. 136/2006):