v skladu z določili Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1048 vam pošiljamo osnutek dokumenta PBN Implementation Plan – Slovenia (Načrt prehoda na navigacijo na podlagi zmogljivosti (PBN) v Republiki Sloveniji), ki obravnava uvedbo PBN navigacije v vseh segmentih zračnega prostora Republike Slovenije.
Dokument poleg obravnave osnovnega namena PBN navigacije in časovnega načrta vsebuje tudi informacije o predvidenih aktivnostih, ki bodo izvedene pri uvajanju sprememb v zračnem prostoru.

Vaš odgovor pričakujemo do 07.12.2020, pošljete pa nam ga lahko na naslov info@sloveniacontrol.si.

Dopis PBN načrt prehoda

Slovenia PBN state plan-izvleček

Slovenia PBN Transition plan_public_V0