Priporočilo CAA za omejitev delovanja organizacij za izobraževanje – priporočila NIJZ

Obvestilo inštruktorjem