Obveščam vas, da je v veljavi nov pravilnik o vzletiščih, dosegljiv na tej povezavi:

https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021067.pdf

Pravilnik prinaša kar nekaj sprememb, ki bodo vplivale tudi na vas, nekatere bolj nekatere manj. Implementacijo sprememb bodp gledali že v postopku letošnjih nadzorov vzletišč in izdaje obratovalnega dovoljenja, zato vas pozivam, da čimprej pristopite k urejanju vzletišč, opreme in predvsem dokumentacije.

Glede na prebrano je tukaj nekaj iztočnic glede večjih sprememb:

Nova je oblika navodil, ki ima sedaj predpisana poglavja (priloga pravilnika), tako da vas vse čaka prilagajanje navodila za uporabo vzletišča.

Novosti so predvsem še naslednje:

·        V navodila je potrebno vnesti, če gre za eno od izjem vzletišč, ki so navedene v členih od 14. do vključno 17. ;

·        Določiti je potrebno signalno območje vzletišča in ga primerno opremiti z vizualnimi talnimi signali (8. člen, izgled signalov je v prilogi);

·        V navodilih je potrebno opisati postopek določitve skrbnika vzletišča, če je potreben, kar bo potrebno izkazati v praksi. (11. člen);

·        V grafične priloge navodila je potrebno vrisati območje vzletišča (4. člen); »krog polmera 500m+polovica VPS«

·        Obvezna uporaba kazalnika smeri pristajanja, znak T (8. člen)

·        Preveri se obvezno vsebino sanitetnega materiala in poda pisno izjavo, da je oprema skladna z zahtevami iz 4. odstavka 10. člena Pravilnika o vzletiščih. (Izjavo lahko vročite na tehničnem pregledu).

·        Vzletišča katerih dolžina VPS je manj kot 200m so lahko le vzletišča za lastno uporabo. Temu morajo slediti navodila in postopki (14. člen).

·        Objava podatkov o vzletišču mora biti na spletni strani ! !  (18. člen) »Domnevam, da lahko uredite skupno spletno stran, vendar mora vsak obratovalec imeti možnost nadzora in popravljanja podatkov za svoje vzletišče – za to bomo še pridobili razlago Ministrstva«

·        Referenčna točka vzletišča, ki je geometrično središče VPS, mora izmeriti geodet. (PRILOGA obvezne vsebine) »Tukaj je tudi napaka za vnos koordinat, pravilno je N in E in ne N in S.

Zgoraj navedene spremembe so le hitri povzetek sprememb, katere se zdijo pomembnejše, nikakor pa niso edine spremembe. Verjetno se bo našlo še vrsto vprašanj z vaše strani vezano na ta pravilnik.