V prilogi zapisnik redne seje Podkomisije za letenje s prostoletečimi modeli v okviru komisije za modelarstvo.

Novi predsednik, za dobo štirih let je postal Tomaž Hribar.

Vabilo na 1.redno sejo – 21.12.2020

Zapisnik podkomisije F1 – 29.12.2020

Koledar tekem F1 za sezono 2021