Z novim letom je začela veljati izvedbena uredba 2019/947 (slovensko besedilo), ki določa pravila in postopke za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov. Vse evropske uredbe se neposredno uporabljajo v državah članicah EU. Kot pojasnjujejo na Civilni agenciji za letalstvo, bo v Sloveniji prehodno obdobje trajalo eno leto, ko bodo veljala še stara potrdila ali dovoljenja za izvajanje letalske dejavnosti, a le do izteka veljavnosti obstoječih. Za nove je treba zaprositi po novi evropski zakonodaji.

V praksi to pomeni, da se za uporabo letalnikov (dronov) uporabljajo že omenjena evropska uredba, slovenska uredba o izvajanju evropske izvedbene uredbe ter delegirana uredba 2019/945 za proizvajalce, uvoznike, distributerje ipd.

Letalniki oziroma brezpilotni zrakoplovi, kot se uradno imenujejo, se delijo na tri kategorije: odprto, posebno in certificirano. V odprto kategorijo sodijo letalniki, ki tehtajo od 250 gramov do 25 kilogramov, letijo v vidni liniji in do višine 120 metrov in ne prevažajo tovora ali ljudi. V posameznih kategorijah so še podkategorije, ki natančno določajo, kateri letalniki sodijo vanje, kakšni so pogoji za uporabo in kje je uporaba dovoljena. V odprto kategorijo v A1 sodijo letalniki, ki so lažji od 250 gramov, za katere registracija ali izpit nista potrebna, ter letalniki do 500 gramov, kjer že potrebujemo registracijo in spletno usposabljanje. Vse nad 250 grami ali z več kot 80 J kinetične energije ali s sistemom za zajem osebnih podatkov se mora registrirati. Samo najlažji zrakoplovi (do 250 gramov) lahko letijo nad neudeleženimi osebami, a ne nad zbori. Prav tako jih je treba registrirati, če imajo senzorje za zajem osebnih podatkov (kamere ipd.). Vsi težji zrakoplovi ne smejo leteti nad ljudmi, najtežji (od 2-25 kg) pa morajo biti vsaj 150 metrov oddaljeni tudi od stanovanjskih, komercialnih, industrijskih in rekreacijskih objektov ali območij. Minimalna starost za uporabo letalnikov je 16 let, za težje podkategorije pa bo potreben izpit.

Pravila veljajo do konca prehodnega obdobja uredbe (do 1. 1. 2023), potem pa se bodo pogoji še zaostrili. V posebno kategorijo sodijo bolj tvegane operacije, v certificirano pa prevoz ljudi, tovora ali letenje nad ljudmi.

Povzeto po SloTech