Izvedbena UredbaKomisije (EU) št. 1079/2012o zahtevah glede razmika med govornimi kanali za enotno evropsko neboz vsemi spremembami

Skladno z IzvedbenoUredboKomisije (EU) št. 1079/2012 upravljavci zrakoplovov od 1. januarja 2018 ne smejo leteti z zrakoplovom v zračnem prostoru, v katerem se zahteva opremljenost z radijsko napravo, razen če radijska naprava omogoča uporabo razmika med kanali 8,33 kHz.

V zvezi s tem je Agencija za civilno letalstvo v preteklih letih določila izjeme od zahtev:

  • za VFR lete znotraj nekontroliranega zračnega prostora (razreda G in E) in sicer se je izjema uporabljala lahkodo konca leta2019in
  • za določene državne zrakoplove, za katerejeizjema veljalado konca leta 2020.

Kontrola zračnega prometa Slovenije (KZPS) bo v prehodnem obdobju, najkasneje do 25.3.2021, pri izvajanju storitev uporabljala enak medfrekvenčni razmik kot do sedaj. Po 25.3.2021 pa bo storitve komunikacij zrak-zemlja izvajala le v 8.33 kHz razmiku z uporabo kanalov, ki so navedeni v priloženi tabeli.

Frekvence, ki ostajajo v razmiku med kanali 25 kHz so naslednje:

  • frekvenca za pomoč v sili (121,5 MHz),
  • frekvence za digitalne povezave VHF (VDL za namen CPDLC)in
  • frekvenca za samodejno letališko informacijsko služboATIS(128,175 MHz),

Imetnikom, ki imajo na veljavnih odločbah o dodelitvi radijskih frekvenc, ki jih izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS), vpisano širino kanala 25 kHz in ne sodijo med zgoraj naštete izjeme, bo AKOS predmetni parameter iz odločbe po uradni dolžnosti spremenil iz 25 kHz na 8,33 kHz.

V zvezi z uvedbo razmika med govornimi kanali 8,33kHz v vseh letalskih radijskih postajah (tako zemeljskih kot v zrakoplovih) bo v naslednjihtednih posodobljen tudi Zbornik letalskih informacij (AIP Slovenija).

Obenem vas prosimo, da o tem obvestite čim širši krog letalcev, kakor tudi zaposlene v posameznih letalskih organizacijah.V primeru nejasnosti nas kontaktirajte, na voljo pa smo vam tudi za vsedodatne informacije.

Povezava na dokument