Spoštovani kolegi inštruktorji.

Priloženo vam posredujemo dopis in prejeto obvestilo CAA glede uporabe novih letalskih radijskih postaj. Prav tako vas v dopisu ponovno spominjamo na obveznost poročanja o dogodkih v kolikor bi nastali med procesom praktičnega izobraževanja – šolanja kandidatov in tudi sicer.

Do 31. 12. 2020 so bila veljavna inštruktorska pooblastila na podlagi obstoječih (starih) Dovoljenj pilotov ULN; upam, da ste zamenjavo dovoljenj opravili vsi – kdor še ni opravil zamenjave licence naj to stori ASP in posreduje scane novih licenc (veljavnost inštruktorskega pooblastila je omejena na 3 leta) skupaj z veljavnim zdravniškim spričevalom, da bomo na CAA lahko oddali nov in ažuriran seznam akreditiranih inštruktorjev v LŠ ULN.

Za dodatne informacije ter pojasnila smo vam vedno na voljo. Hvala za sodelovanje in razumevanje.

Z odličnim spoštovanjem,

Robert Latin, 041/430-745

Obvestilo glede pretvorbe govornih frekvenc zemeljskih postaj na 8,33kHz razmik med kanali

Obvestilo inštruktorjem