Spoštovani!

Obveščamo vas, da je bila dne 26. aprila 2024 izdana Direktiva o varnosti o postopkih komunikacije na letališčih Ajdovščina in Bovec – DV 01/2024.

Agencija namreč ugotavlja povečano število varnostnih dogodkov na letališčih Ajdovščina in Bovec, območjih Ajdovščine in Vipave, vzletne točke Lijak in Kovk, med jadralnimi padalci, jadralnimi zmajarji ter motornimi in jadralnimi letali, pri čemer se število varnostnih dogodkov povečuje pri postopkih šolskega kroga, vzletanja in pristajanja.

Zato se zaradi preprečevanja nadaljnjih nevarnih dogodkov za območja šolskih krogov obeh letališč izdaja navedena direktiva o varnosti, in sicer se določa koordinacija, obveščanje in usklajevanje letalskih operacij na območju dveh kilometrov bočno od osi vzletno-pristajalne steze in treh kilometrov vzdolžno od obeh pragov vzletno-pristajalne steze, do višine 2000 čevljev nad referenčno točko letališča.

Hkrati vas obveščamo, da se z navedeno direktivo preneha uporabljati Direktiva o varnosti o obveznem javljanju pilotov letalnih naprav po Uredbi o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu št. 007-8/2020/1 z dne 27. 05. 2020, in sicer v delu, ki se nanaša na komunikacijo pilotov letalnih naprav preko SMS sporočil.

Direktiva o varnosti v slovenskem in angleškem jeziku je objavljena na naši spletni strani:
https://www.caa.si/direktive-o-varnosti.html

Obratovalce letališč Ajdovščina in Bovec kot tudi vse uporabnike zračnega prostora na območju teh dveh letališč pozivamo k doslednemu upoštevanju direktive o varnosti.

Lep pozdrav!