Obveščamo vas, da je Vlada RS na predlog Ministrstva za zdravje na 241. dopisni seji dne 19. 7. 2021 izdala prenovljeno Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2. Nova uredba bo stopila v veljavo s 23. 8. 2021.
Od 23. 8. 2021 ne bo več na voljo brezplačnega množičnega testiranja na virus SARS-CoV-2.

Omenjena uredba pa v ničemer ne posega v ukrep povračila stroškov testiranja za športnike in strokovne delavce v športu, kot ga določa Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE; PKP7).
Povračilo stroškov testiranja za športnike in strokovne delavcev v športu bo na voljo do  31. 12. 2021.