Vlada Republike Slovenije na 82. redni seji dne, 17. 6. 2021 podaljšala veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Odločitve Vlade so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 96/21 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202196) in so začele veljati z današnjim dnem, 18. 6. 2021. Nove omejitve veljajo do vključno 27. 6. 2021.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo dopis glede novosti, ki ga najdete na tej povezavi.

Odlokom o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS je dovoljena gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač tudi na športnih prireditvah ob pogoju, da potrošniki izpolnjujejo pogoj PCT (negativni rezultat testa PCR ali HAG na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolevnosti).

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2074/odlok-o-zacasnih-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji

Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 je še naprej predpisano nošenje zaščitnih obraznih mask, zlasti v zaprtih prostorih ob upoštevanju izjeme za izvajanje športne dejavnosti  (za športnike in strokovne delavce v športu).

Vir: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2248
               
Odlokom o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 so spremenjeni pogoji za organizacijo množičnih športno rekreativnih prireditev netekmovalnega značaja (brez merjenja časa oziroma brez razvrščanja udeležencev glede na dosežek). Število udeležencev na športno rekreativnih prireditvah netekmovalnega značaja je dovoljeno do 100 oseb (udeleženci in organizatorji skupaj) brez izpolnjevanja pogoja PCT (negativni rezultat testa PCR ali HAG na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolevnosti), oziroma nad 100 oseb ob upoštevanju pogoja PCT. Če so športno rekreativne prireditve organizirane, kot tekmovanja (z merjenjem časa oziroma z razvrščanjem udeležencev glede na dosežek) marajo vsi udeleženci prireditve izpolnjevati pogoje PCT skladno z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Izpolnjevanje pogojev PCT na javnih športno rekreativnih prireditvah z več, kot 100 udeleženci, ne velja za mlajše od 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani, skrbniki, šolo ali drugo ustanovo udeleženi na prireditvi. Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2073/odlok-o-zacasni-omejitvi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2

Odlokom o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 še vedno velja, da je vstop v Republiko Slovenijo iz držav, ki so na t.i. rdečem seznamu dovoljen ob predložitvi negativnega rezultata testa PCR ali HAG na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, pri čemer se priznajo testi opravljeni v državah EU/schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če so opravljeni v Turčiji. Na t.i. rdečem seznamu so trenutno naslednje članice EU/schengenskega območja: Andora, Avstrija (delno), Belgija, Danska, Estonija, Francija (delno), Grčija (delno), Hrvaška (delno), Italija (delno), Latvija, Litva, Nizozemska, Norveška (delno), Portugalska (delno), Španija (delno). Aktualni seznam t.i. rdečih držav je objavljen na povezavi: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2493. Vstop v Republiko Slovenijo iz držav, ki niso na rdečem seznamu je dovoljeno brez omejitev oziroma ob predložitvi dokazila, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebival na območju, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu. Ne glede na prejšnji stavek mora oseba dokazilo predložiti le za obdobje od odhoda iz Republike Slovenije do vrnitve v Republiko Slovenijo, če je to obdobje krajše od pet dni.

Vir: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2493

Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.