Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 261. dopisni seji dne 4. 9. 2021 sprejela Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki  določa pogoje prebolevnosti, cepljenja ali testiranja, pogoje za ustreznost testa, uporabo testa HAG za samotestiranje, uporabo zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih, obvezno razkuževanje rok, medosebno razdaljo in prezračevanje zaprtih prostorov. Odlok je stopil v veljavo s ponedeljkom, 6. 9. 2021.

Novi odlok nadomešča Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, pravilnike o izvajanju presejalnega programa, pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja ter vse odloke, ki so določali začasne omejitve pri izvajanju vseh dejavnosti (športnih dejavnosti, kulturnih dejavnosti, uresničevanje verske svobode, ponujanja blaga in storitev, izvajanja javnega prevoza ter dejavnost vzgoje in izobraževanja).

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 142/21 dne 4. 9. 2021 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021142).  

Bistvene novosti oziroma spremembe začasnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih programov so:

1.        Pogoj PCT je predpisan za vse delavce v športu.  
PCT pogoj morajo izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in širjenje okužb s COVID-19 in s tem nevarnost za zdravje oseb, ki delajo v tem okolju ali uporabnikov storitev dejavnostih športnih programov, športnih tekmovanj ter športno rekreativnih dejavnostih v zaprtih prostorih.  K izpolnjevanju pogoja PCT so zavezani vsi delavci v športni dejavnosti (strokovni delavci, drugi kader, ki sodeluje pri izvajanju športnih programov, delavci v recepciji ter vsi drugi podporni delavci v športni dejavnosti).
Kot PCT pogoj testiranja za vse delavce v športu šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje.

2.        Pogoj PCT je obvezen za vse uporabnike športnih programov v zaprtih prostorih.
Pogoj PCT je obvezen za športnike na treningih in tekmovanjih, za rekreativce na vadbi in tekmovanjih ter za gledalce na tekmovanjih. Izjema so otroci do dopolnjenega 12. leta starosti. Na odprtem oz. na zunanjih površinah je pogoj PCT obvezen samo za športnike pri izvajanju športne vadbe in tekmovanjih v kontaktnih športih.
Osebe od dopolnjenega 12. leta starosti do 18. leta starosti lahko pogoj PCT testiranja izpolnjujejo tudi s samotestiranjem s HAG testi v domačem okolju in sicer enkrat tedensko v enakih presledkih. Za udeležbo na športnih tekmovanjih je za osebe od 12. do 18. leta obvezno izpolnjevanje pogoja PCT (samotestiranje za športna tekmovanja ni veljavno).

3.        Posredovanje podatkov odgovornih oseb športnih tekmovanj ni več potrebno.
Novi odlok ne predvideva več obveznost posredovanja kontaktnih podatkov odgovorne osebe organizatorja športnega tekmovanja ministrstvu, pristojnemu za šport.

4.        Spremenjen je sistem financiranja testiranja na virus SASR-CoV-2.
Pri izvajalcih presejalnih testov ni več možno opraviti brezplačnega testiranja na virus SARS-CoV-2 s HAG testi. Država po novem financira le HAG teste za samotestiranje za učence 7., 8. in 9. razreda osnovne šole, dijake, študente ter osebe stare od 12. do 18. leta za namen za udeležbe v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih.
Strošek nakupa HAG testov za samotestiranje za delavce v športnih dejavnostih morajo pokriti delodajalci.
Uporabniki športnih storitev (vadeči, ki so stari 12-18 let in gledalci starejši od 12 let) sami nosijo strošek testiranja.
Minister za zdravje je 25. 8. 2021 izdal sklep o določitvi najvišje višine povračila stroškov odvzema brisov, izvedbe mikrobioloških preiskav in hitrih antigenskih testov ter stroškov samotestiranja na virus SARS-CoV-2 s katerim je določil najvišje višine povračil stroškov odvzema brisov na virus SARS-CoV-2 in izvedbe mikrobioloških preiskav, HAG testov in izdaje HAG testov za samotestiranje.

5.        Spremenjena je dolžina veljavnosti izpolnjevanja pogoja PCT prebolevnikov.
Veljavnost dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT brebolevnikov se podaljšuje iz 6 mesecev na 240 dni.

6.        Spremenjena so pravila uporabe zaščitnih mask.
Uporaba zaščitne maske ostaja obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen med izvajanjem športne vadbe, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, razen na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

Celoviti pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z razlago je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/. Objavljeno razlago bomo po potrebi dopolnjevali zaradi česar predlagamo redno spremljanje spletne strani. Prosimo vas, da najprej odgovore na vaša vprašanja poiščete na omenjeni spletni strani. V kolikor jih tam ne boste našli smo vam na razpolago za dodatno razlago.