Zaradi zaostrene epidemiološke situacije se je Vlada RS odločila za zaprtje države od 1. aprila do vključno 11. aprila. Zaprtje države je vladi predlagala svetovalna skupina pri ministrstvu za zdravje zaradi vnovičnega hitrega naraščanja okužb, ki jih povzročajo agresivnejše različice virus SARS-CoV-2 in s ciljem zajezitve širjenja okužb.

Do vključno 31. 3. 2021 ostajajo v veljavi obstoječe omejitve za področje športa.

V nadaljevanju povzemamo nove omejitve, ki veljajo od 1. 4. do vključno 11. 4. 2021.

Izvajanje športne vadbe športnikov (treningov)

Od 1. 4. do vključno 11. 4. 2021 je športna vadba športnikov (treningi) dovoljena:

 • športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,
 • športnikom v starostnih kategorijah kadeti, mladinci in člani, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc.

Treningi so dovoljeni le če se izvajajo v obliki t. i. mehurčkov oziroma varnih vadbenih skupinah v katerih so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani zaradi izvajanja procesa športne vadbe. Mehurček zajema prostore, v katerih poteka proces športne vadbe. Mehurčki so homogene vadbene skupine, katerih sestava se ne spreminja.

Dovoljena je tudi športna vadba športnikov članov ekip klubov, ki se na podlagi Odloka lahko udeležujejo mednarodnih tekem klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni.

Način izvajanja treningov za zgoraj naštete kategorije športnikov predpisujejo Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja in protokoli pristojnih nacionalnih panožnih športnih zvez.

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 47/21)

Izvajanje športnih tekmovanj

Od 1. 4. do vključno 11. 4. 2021 bo v vseh športnih panogah dovoljeno izvajanje zgolj velikih mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena ZŠpo-1 in sicer:

 1. olimpijskih in paralimpijskih iger;
 2. evropskih iger;
 3. mladinskih olimpijskih iger;
 4. olimpijade gluhih;
 5. šahovske olimpijade;
 6. svetovnih iger;
 7. sredozemskih iger;
 8. univerzijad;
 9. evropskih univerzitetnih iger;
 10. svetovnih in evropskih prvenstev (tudi mladinskih);
 11. olimpijskega festivala evropske mladine;
 12. svetovnih pokalov;
 13. kvalifikacijskih tekem članskih državnih reprezentanc za nastop na velikih mednarodnih športnih prireditvah
 14. mednarodnih tekem klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni (npr. Alpska hokejska liga, košarkarska ABA liga, rokometna liga prvakov)

Dovoljeno je izvajanje na naštetih tekmovanjih tako doma, kot tudi v tujini.

Izvajanje drugih športnih tekmovanj ni dovoljeno!

Način izvajanja tekmovanj predpisujejo Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja in protokoli pristojnih nacionalnih panožnih športnih zvez.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo športnega tekmovanja.

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport. Za vsa športna tekmovanja, ki so organizirana na nivoju panoge mora pristojna nacionalna panožna športna zveza vsaj en delovni dan pred dnevom tekmovanja na e-naslov gp.mizs@gov.si poslati naslednje podatke:

 • uradni naziv tekmovanja (npr. državno prvenstvo)
 • športno panogo oz. disciplino (npr. alpsko smučanje – veleslalom)
 • tekmovalne kategorije (npr. mladinke in mladinci)
 • Kraj izvedbe tekmovanja (npr. Smučišče Rogla)
 • Datum izvedbe tekmovanja (npr. 25. 3. 2021)
 • Ime in priimek odgovorne osebe tekmovanja
 • E-naslov in GSM številko odgovorne osebe

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 47/21)

Izvajanje športno rekreativne dejavnosti

Od 1. 4. do vključno 11. 4. 2021 je dovoljena zgolj samostojna športno rekreativna dejavnost posameznikov, ožjih družinskih članov ali skupin oseb iz skupnega gospodinjstva zgolj na prostem oziroma na odprtih javnih krajih v statistični regiji prebivališča. Med izvajanjem športno rekreativne dejavnosti je potrebno ohranjati varno razdaljo (vsaj 1,5 metra) do drugih posameznikov.

Izvajanje športno rekreativne dejavnosti v zaprtih javnih prostorih (telovadnicah, fitnes centrih, zaprtih tenis in/ali badminton igriščih, biljardnicah, bowling igriščih, drsališčih, bazenih…) ni dovoljeno.

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 47/21)

Uporaba športnih objektov

Uporaba športnih objektov (zaprtih in odprtih) bo od 1.4. do vključno 11.4.2021 dovoljena zgolj za namen izvajanja športne vadbe športnikov in za namen izvajanja športnih tekmovanj, ki jih Odlok dovoljuje. Za omenjeni namen je dovoljena tudi uporaba šolskih športnih objektov

Od 1.4. do vključno 11. 4. 2021 uporaba zaprtih športnih objektov za namen izvajanja športno rekreativne vadbe ni dovoljena.

Od 1.4. do vključno 11. 4. 2021 je prepovedano obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog brez izjem. To pomeni, da zvajanje športnih programov z uporabo žičniških naprav in na njih pripadajočih smučarskih progah ni dovoljeno.

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 47/21)
Podlaga: Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS št. 47/21)

Obveznost testiranja na pristojnost virusa SARS-CoV-2

Odlok od 1. 4. do vključno 11. 4. 2021 predpisuje obvezno testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 za določene skupine uporabnikov športni programov in sicer za:

 • športnike in člane njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ki jih odlok dovoljuje ter drugo osebje, ki sodeluje pri izvedbi teh tekmovanj (sodniki, delegati, čistilci, zdravniki, fizioterapevti, pobiralci žog… vsi, ki sodelujejo pri izvedbi tekmovanja), in
 • strokovne delavce v športu, ki vodijo programe športne vadbe (treninge) športnikov.

Zgoraj navedeni se enkrat tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom (test HAG), razen če:

 • predložijo negativni rezultat testa HAG ali testa z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR), ki ni starejši od 48 ur,
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 • potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

48 ur se šteje od dneva in ure izdaje potrdila o testiranju. Če je oseba prejela negativni test v petek ob 8:00, je test veljaven do nedelje do 8:00. Če tekmovanje traja več dni se vsak tekmovalni dan šteje, kot posamezno tekmovanje za katerega morajo imeti udeleženci test, ki ni starejši od 48 ur.

Kdo vse sodi v skupino drugega osebja, ki sodeluje pri izvedbi teh tekmovanj določi organizator tekmovanja, ki vodi poimenski seznam vseh udeležencev tekmovanja. Organizator tekmovanja je odgovoren za spoštovanje določil Odloka o predložitvi negativnega testa za vse udeležence tekmovanja. Organizator pred vstopom na tekmovalno prizorišče od vseh udeležencev zahteva predložitev ustreznega dokazila (o cepljenju, o pozitivnem testu ali o prebolelosti) ter vodi poimenski seznam udeležencev iz katerega mora biti razvidno, da je organizator preveril status udeleženca.

Predstavnike medijev ne gre obravnavati, kot drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj zaradi česar določba o obvezni predložitvi negativnega testa zanje ne velja razen v primeru, ko to zahtevajo posebna pravila oz. protokoli organizatorja tekmovanja (praviloma kadar gre za večja mednarodna športa tekmovanja).

Upoštevajo se tudi dokazila o testiranju, ki so bila izdana v tujini če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja.

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 47/21)

Nošenje zaščitnih mask

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, torej tudi v vseh športnih objektih ter na odprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi med športno vadbo v javnih krajih oziroma prostorih.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi med športno vadbo na odprtih javnih krajih oziroma zelenih površinah, razen če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, oziroma če gre za športno aktivnost na zelenih površinah članov istega gospodinjstva.

Podlaga: Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 47/21)

Omejitev gibanja

Omejitev gibanja med 22 uro in 5 uro

Še naprej ostaja v veljavi omejitev gibanja med 22 uro in 5 uro razen za izjeme iz Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Izjemo lahko uveljavljajo tudi športniki in strokovni delavci v športu za namen izvajanja športnih dejavnosti dovoljenih z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Svetujemo, da imajo športniki in strokovni delavci v športu s seboj dokazilo s katerim lahko izkazujejo izjemo: potrdilo športnega kluba o napotitvi na izvajanje športne vadbe oz. tekmovanja.

Omejitev prehajanja med statističnimi regijami

Od 1. 4. do vključno 11. 4. 2021 se uvaja omejitev gibanja na statistične regije oz. prepoved prehajanja med statističnimi regijami.

Prehajanje med regijami je dovoljeno za določene izjeme med katere sodijo tudi športniki in strokovni delavci v športu za namen izvajanja športnih dejavnosti dovoljenih z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Svetujemo, da imajo športniki in strokovni delavci v športu s seboj dokazilo s katerim lahko izkazujejo izjemo: potrdilo športnega kluba o napotitvi na izvajanje športne vadbe oz. tekmovanja.

Prehajanje med regijami je, poleg izjem, dovoljeno tudi osebam, ki lahko predložijo:
1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici Schengenskega območja ali
2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali
3. potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Podlaga: Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 47/21)

Pogoji izstopa in vstopa v Republiko Slovenijo

Omejitve pri izstopu iz Republike Slovenije

Izstop iz Slovenije zaradi potovanja v epidemiološko rdeče države je dovoljen športnikom in strokovnim delavcem v športu za namen izvajanja športne dejavnosti, ki je z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov dovoljena.

Ob izstopu je potrebno predložiti:
1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici Schengenskega območja ali
2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali
3. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Poleg tega je potrebno predložiti ustrezno dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 1.odstavka 5.člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (vabilo na športno tekmovanje ali napotitev na izvajanje športne vadbe s strani športne organizacije).

Omejitve pri vstopu v Republiko Slovenijo

Vstop v Slovenijo osebam iz držav ali administrativnih enot držav, ki niso uvrščene na rdeči seznam, je dovoljen brez napotitve v karanteno na domu.

Osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, se napoti v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo predloži:
1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici Schengenskega območja ali
2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali
2. potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Navedeni pogoji za vstop v Republiko Slovenijo veljajo tako za osebe, ki imajo v Sloveniji prebivališče, kot za osebe, ki v Slovenijo prihajajo za namen izvajanja športne dejavnosti, ki so dovoljene z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov

Potrdila o testiranju na prisotnost virusa SARS-CoV-1 in potrdila zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19, se upoštevajo le, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah Schengenskega območja.

Podlaga: Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS št. 46/21)

Spremenjeni pogoji vstopi in izstopa iz Republike Slovenije veljajo od 29. 3. 2021 do 12. 4. 2021.

Izvajanje usposabljanj strokovni delavcev v športu

Od 1. 4. do vključno 11. 4. 2021 je znova prepovedano ponujanje storitev strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja v fizični obliki. To pomeni, da v navedenem obdobju ni dovoljeno izvajati usposabljanj strokovnih delavcev v športu na način, da se udeleženci usposabljanja fizično srečajo s predavatelji.

Ne glede na navedeno omejitev je še naprej dovoljeno izvajanje usposabljanja strokovnih delavcev v športu na daljavo.

Podlaga: Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 47/21)

Obveznost spoštovanja splošnih priporočil

Športniki, strokovni delavci v športu in drugi posamezniki morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ.
Še posebej je potrebno upoštevati naslednja priporočila NIJZ za področje športa:

Podlaga: Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP)


Nadzor nad izvajanjem Odloka in predpisane globe

Na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in PKP7, primarni nadzor izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport (IRSŠŠ), lahko pa tudi Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS).

Globe za nespoštovanje določb Odloka:

 • Organizator / pravna oseba: 4.000 – 100.000 EUR (54. člen ZNB)
 • Organizator / odgovorna oseba pravne osebe: 400 – 4.000 EUR (54. člen ZNB)
 • Posamezniki / strokovni delavci v športu: 400 – 4.000 EUR (57. člen ZNB)

Kontakt inšpektorata za šolstvo in šport: inspektorat-solstvo.mss@gov.si

Podlaga: Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP)