Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 74. redni seji dne 12. 5. 2021 sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.
Spremenjeni oziroma dopolnjeni odloki so bili objavljeni v Uradnem list RS št. 73/21 dne 13. 5. 2021: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202173.
Nove omejitve začnejo veljati v ponedeljek, 17. 5. 2021 in veljale bodo do vključno 23. 5. 2021.

Pregled sprememb Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki bodo začele veljati s ponedeljkom 17. 5. 2021:
1.        Dovoli se izvajanje vseh športnih tekmovanj, ne glede na to ali so namenjena rekreativnim športnikom ali registriranim športnikom.
2.        Dovoli se prisotnost gledalcev na tekmovanjih. Na tribunah bo dovoljeno do 50% kapacitete sedišč oziroma do največ 50 oseb. Gledalcev je lahko izjemoma več kot 50 in ne več kot 50% kapacitete sedišč, če organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ. Gledalci morajo izpolnjevati t.i. PCT pogoje. Športna tekmovanja na katerih bodo znova prisotni gledalci bo potrebno prijaviti skladno z Zakonom o javnih zbiranjih.
3.        Izvajanje športno rekreativne vadbe se dovoli v skupinah do največ 50 vadečih.
4.        Odpravljena je omejitev števila udeležencev v programih usposabljanj strokovnih delavcev v športu.
5.        Veljavnost negativnega testa na virus covid-19 za udeležence športnih tekmovanj se podaljšuje iz 48 ur na 72 ur

Na Direktoratu za šport pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo pripravili pregledno razlago veljavnih ukrepov in na ta način olajšati njihovo razumevanje, ki jo prilagamo.

Veljavne omejitve pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem bodo objavljene tufi na spletnih straneh Vlade Republike Slovenije www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.