Vlada RS je na svoji 20. redni seji, 11. 6. 2020, izdala odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih pogojih za opravljanje športne dejavnosti. Ta odlok začne veljati 15. junija 2020. S prenehanjem veljavnosti Odloka o začasnih pogojih za opravljanje športne dejavnosti bo ponovno mogoče organizirati mednarodna športna tekmovanja prav tako pa bo omogočena prisotnost gledalcev na športnih prireditvah, ob upoštevanju priporočenih smernic ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljene na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje.

Vlada je na današnji seji izdala tudi Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji. Sprememba odloka začne veljati 15. junija 2020, ko bo dovoljeno zbiranje do 500 ljudi (doslej 200), pri tem pa bo še naprej treba upoštevati varnostne ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe.

V kompleks športnih objektov pogosto sodijo tudi druge komplementarne storitve (npr. restavracije, trgovine…), zato v teh primerih priporočamo smiselno upoštevanje priporočil za te komplementarne storitve (npr. trgovske centre, turistično-gostinske dejavnosti…). Vsa priporočila v času sproščanja ukrepov so dostopna na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) na naslednji povezavi:https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.

 • Zaposleni in obiskovalci morajo biti brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, kašljanje, povišana telesna temperatura, bolečine v žrelu, mišicah…).
 • Upoštevajo naj zadostno medosebno razdaljo najmanj 2 metra, izjema so obiskovalci iz istega gospodinjstva.
 • Upoštevajo naj higieno kihanja, kašlja.
 • Pogosto naj si umivajo ali razkužujejo roke (z razkužilom za roke npr. na osnovi 60 do 80 % alkohola). Podajalniki z razkužilom naj bodo nameščeni na več vidnih mestih (npr. pred vstopom na športno tribuno, ob izstopu  s športne tribune, med vrstami …).
 • Naj se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, dokler roke niso umite ali razkužene.
 • Čim manj se dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno.
 • Priporočamo, da zaposleni in obiskovalci  na športnih tribunah na prostem in v zaprtih prostorih zaradi velikega števila ljudi, glasnega govorjenja in navijanja, nosijo maske.

Dodatni higienski ukrepi, ki jih morajo upoštevati izvajalci storitev – zaposleni

 • Obvestila o zaščitnih ukrepih (plakati, infografike …) naj bodo razobešena na več vidnih mestih.
 • Zaposleni naj nadzirajo vstop obiskovalcev na športno tribuno in iz nje, tako da bo med obiskovalci zadostna medosebna razdalja 2m. V ta namen priporočamo uporabo talnih označb in usmerjevalnih stebričkov s trakovi, s katerimi določimo smer gibanja obiskovalcev tako, da ne prihaja do istočasnega premikanja v nasprotno smer. V kolikor organizacijske možnosti dopuščajo, naj bodo  vhodi in izhodi ločeni.
 • Pri prodaji vstopnic priporočamo brezstično plačevanje.
 • Športne tribune v zaprtih prostorih je treba stalno in učinkovito zračiti, še posebej intenzivno pred in po tekmi. Podrobnejša navodila za izvedbo prezračevanja in varno uporabo prezračevalnih sistemov: Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19.
 • Po vsaki tekmi naj se površine, ki se jih ljudje dotikajo (npr. kljuke, držala, sedišča, ograje…) razkuži. Sanitarije naj se razkuži večkrat dnevno, priporočamo vsako uro, zlasti pa pred in po končani tekmi.  Za čiščenje in razkuževanje prostorov naj se smiselno uporabljajo Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2:
 • https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval.
 • Pri uporabi in čiščenju sanitarij naj se smiselno uporablja Higienska navodila za uporabo in čiščenje javnih sanitarij v času epidemije COVID-19: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_navodila_za_uporabo_in_ciscenje_javnih_sanitarij.pdf
 • V izogib zadrževanja večjega števila ljudi v športnem objektu odsvetujemo istočasno organizacijo več športnih dogodkov.

Dodaj odgovor