Povezava: Podari del dohodnine

Že kar nekaj časa lahko del svoje dohodnine donirate športnim organizacijam, na ta način bo zveza lahko prišla do dodatnih sredstev za delovanje, ki jih v tem obdobju še kako potrebuje. 

PKP7, ki je bil sprejet 29. 12. 2020, prinesel spremembe tudi na področju namenitve dela dohodnine za donacije:

  • Dviguje se % in sicer je mogoče donirati do 1 % odmerjene dohodnine; zavezancem, ki so zahtevo na FURS oddali do 31. 12. 2020, se odstotki namenitve samodejno podvojijo;
  • Podaljšuje se rok za predložitev zahteve za namenitev dela dohodnine za leto 2020, zahteve bo mogoče oddati do 31.5.2021;

Prosimo, da o pobudi obvestite svoje člane in simpatizerje, saj je to enostaven način, da še dodatno podprejo svoje športno društvo ali zvezo.