Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Slovenije, ki začasno prepoveduje zbiranje več kot 50 ljudi. Odlok začne veljati 30. junija 2020.


Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če:
• se zbira več kot 50 ljudi, 

• ne glede na število udeležencev ni mogoče zagotoviti minimalnega stika (varnostne razdalje) med ljudmi v skladu z navodili NIJZ ali
• je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki (nočni klubi, …).

Če torej ni mogoče zagotoviti minimalnega stika med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na njegovih spletnih straneh, je zbiranje prepovedano ne glede na število ljudi.

Dovoljena pa so:
– vsa zbiranja (shodi in prireditve) do 50 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalni stik (varnostno razdaljo) med ljudmi v skladu z navodili NIJZ in

– zbiranje ljudi do števila 500 udeležencev na organiziranih javnih prireditvah pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ in se za prireditev pridobi pozitivno mnenje NIJZ.

Organizator prireditve ob prijavi prireditve poleg zakonsko predpisane dokumentacije predloži tudi pozitivno mnenje NIJZ za tako prireditev. Tudi kadar prijava prireditve na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja, ni potrebna, se na podlagi zakona o nalezljivih boleznih in tega odloka za čas trajanja splošne omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji zahteva prijava prireditve na podlagi zakona o javnih zbiranjih.

Obrazec za pridobitev mnenja NIJZ za prireditve bo tekom jutrišnjega dne objavljen na spletni strani NIJZ (www.nijz.si).

Dodaj odgovor