Skladno z evropsko zakonodajo je KZP pri uvajanju sprememb v zračnem prostoru dolžna slediti evropski in nacionalni zakonodaji, zato vas ob tej priložnosti vabijo na strokovni posvet povezan z dvema vsebinskima sklopoma:

Posodobitev procedure natančnega prileta –ILS za letališče Jožeta Pučnika Ljubljana

Vzpostavitev mreže PBN priletnih, odletnih in pristajalnih procedur za letališče Portorož.

V obeh primerih bodo predstavili pripravljene vsebine spremembe z namenom strokovne presoje predlaganega gradiva. Poleg uporabnikov bodo na posvetu prisotni tudi predstavniki letališč LJLJ in LJPZ ter predstavniki lokalnih skupnosti. Cilj dogodka je izvedba javnega posveta in pridobitev mnenja deležnikov v fazi potrjevanja končnega predloga. Posvet bo izveden na sedežu podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik –aerodrom, dne 09.07.2020, s pričetkom ob 9:30uri.

Dnevni red:

Sklop povezan z ILS proceduro za LJLJ (pričetek ob 9:30uri): 1.Uvod 2.Predstavitev predloga posodobitve navedbe navigacijskih virov 3.Razprava in zaključki

Sklop povezan z PBN procedurami za LJPZ (pričetek ob 10:00uri): 1.Uvod 2.Predstavitev predloga PBN procedur 3.Razprava in zaključki 4.Razno

Dodaj odgovor