Spoštovani,

Spričo vedno bolj zaostrenih epidemioloških razmer vas prosimo, da dosledno spoštujete veljavni Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21 in 40/21) ter vsa veljavna priporočila NIJZ za področje športa. Priporočila so dostopna na povezavi: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19. S strani tretjih oseb zadnje dneve prejemamo prijave o nespoštovanju Odloka pri izvajanju športnih tekmovanj zlasti pri mlajših kategorijah športnikov.

V nadaljevanju izpostavljamo najbolj pogosta vprašanja v povezavi z izvajanjem športnih tekmovanj v trenutnih razmerah.

1. Katera športna tekmovanja so dovoljena?

V kolektivnih športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in mali nogomet je dovoljeno izvajanje športnih tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega (1. slovenska liga, 2. slovenska liga in 1. mladinska slovenska liga), regionalnega (npr. alpska hokejska liga) mednarodnega (npr. Liga narodov) oziroma evropskega tekmovanja (npr. Euroliga), to pomeni sodelovanje športnih klubov iz 1. slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in mednarodnih ligah. Izvajanje naštetih športnih tekmovanj v drugih kolektivnih športih ni dovoljeno.Prav tako je v vseh kolektivnih športih dovoljeno izvajanje vseh velikih športnih tekmovanj iz 74. člena Zakona o športu.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih prvenstev oz. državnih ligaških tekmovanj v starostnih kategorijah člani in mladinci, evropskih pokalov in velikih mednarodnih športnih prireditev, ki so opredeljene v 74. členu Zakona o športu.

Izvajanje športnih tekmovanj v mlajših starostnih kategorijah od mladincev (kadeti, dečki) ni dovoljeno!

2. Gledalci niso dovoljeni na tekmovanjih

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo športnega tekmovanja.

3. Obveznost testiranja na pristojnost virusa SARS-CoV-2

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali hitrega antigenskega testa (test HAG), ki ni starejši od 48 ur. 48 ur se šteje od odvzema brisa. Če se oseba testira v petek ob 8:00, je test veljaven do nedelje do 8:00. Če tekmovanje traja več dni se vsak tekmovalni dan šteje, kot posamezno tekmovanje za katerega morajo imeti udeleženci test, ki ni starejši od 48 ur.

Kdo vse sodi v skupino drugega osebja, ki sodeluje pri izvedbi teh tekmovanj določi organizator tekmovanja, ki vodi poimenski seznam vseh udeležencev tekmovanja. Organizator tekmovanja je odgovoren za spoštovanje določil Odloka o predložitvi negativnega testa za vse udeležence tekmovanja. Organizator pred vstopom na tekmovalno prizorišče od vseh udeležencev zahteva predložitev ustreznega dokazila (o cepljenju, o pozitivnem testu ali o prebolelosti) ter vodi poimenski seznam udeležencev iz katerega mora biti razvidno, da je organizator preveril status udeleženca.

Predstavnike medijev ne gre obravnavati, kot drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj zaradi česar določba o obvezni predložitvi negativnega testa zanje ne velja razen v primeru, ko to zahtevajo posebna pravila oz. protokoli organizatorja tekmovanja (praviloma kadar gre za večja mednarodna športa tekmovanja).

4. Obveznost posredovanja podatkov o odgovorni osebi tekmovanja

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport. Za vsa športna tekmovanja, ki so organizirana na nivoju panoge mora pristojna nacionalna panožna športna zveza vsaj en delovni dan pred dnevom tekmovanja na e-naslov gp.mizs@gov.si poslati naslednje podatke:
– uradni naziv tekmovanja (npr. državno prvenstvo)
– športno panogo oz. disciplino (npr. alpsko smučanje – veleslalom)
– tekmovalne kategorije (npr. mladinke in mladinci)
– Kraj izvedbe tekmovanja (npr. Smučišče Rogla)
– Datum izvedbe tekmovanja (npr. 25. 3. 2021)
– Ime in priimek odgovorne osebe tekmovanja
– E-naslov in GSM številko odgovorne osebe

5. Predpisane kazni za kršitev Odloka

Kazni za kršitev Odloka predpisuje podlagi Zakon o nalezljivih boleznih in znašajo, kot sledi:
– za organizatorja tekmovanja / pravna oseba: 4.000 – 100.000 EUR (54. člen ZNB)
– za odgovorno osebo organizatorja / fizična oseba: 400 – 4.000 EUR (54. člen ZNB)

Spletna povezava do objavljenega Odloka: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2314