Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve širjenja virusa SARS-CoV-2 na seji dne, 28. 3. 2021 sprejela spremenjen Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki zaostruje pogoje vstopa v Republiko Slovenijo in pogoje za izstop iz države. Spremenjeni Odlok velja od 29. 3. 2021 do 12. 4. 2021. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo podrobnejša navodila za področje športa.

Pogoji za izstop iz Republike Slovenije za namen izvajanja športne dejavnosti:

Izstop iz Slovenije zaradi potovanja v epidemiološko rdeče države je dovoljen športnikom in strokovnim delavcem v športu za namen izvajanja športne dejavnosti, ki je z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov dovoljena.

Ob izstopu je potrebno predložiti:

  1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici Schengenskega območja ali
  2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali
  3. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
  4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Poleg tega je potrebno predložiti ustrezno dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 1.odstavka 5.člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (vabilo na športno tekmovanje ali napotitev na izvajanje športne vadbe s strani športne organizacije).

Pogoji za vstop v Republiko Slovenijo osebam, ki se vračajo z izvajanja športne dejavnosti v tujini:

Vstop v Slovenijo osebam iz držav ali administrativnih enot držav, ki niso uvrščene na rdeči seznam, je dovoljen brez napotitve v karanteno na domu.

Osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, se napoti v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo predloži:

  1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici Schengenskega območja ali
    potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali
  2. potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
  3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.


Navedeni pogoji za vstop v Republiko Slovenijo veljajo tako za osebe, ki imajo v Sloveniji prebivališče, kot za osebe, ki v Slovenijo prihajajo za namen izvajanja športne dejavnosti, ki so dovoljene z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov

Potrdila o testiranju na prisotnost virusa SARS-CoV-1 in potrdila zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19, se upoštevajo le, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah Schengenskega območja.

Do vključno 31. 3. 2021 ostaja v veljavi Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21).
Spremenjeni Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki bo veljal od 1. 4. 2021 do vključno 11. 4. 2021 bo dovoljeval izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena ZŠpo-1, kar pomeni da bo izstop iz države športnikom in strokovnim delavcem v športu v tem obdobju dovoljen izključno za namen udeležbe na omenjenih tekmovanjih oz. za namen izvajanja uradnih priprav pred omenjenimi tekmovanji.