Spodaj podpisani Anton SVOLJŠAK, roj. 13.3.1959, stanujoč Zalog 59, 4204 GOLNIK, se pritožujem na 3 točko zapisnika sestanka , v kateri podkomisija predlaga sestavo DP v natančnosti pristajanja za EP v Litvi.

Smatram, da sem po veljavnem športnem pravilniku, po obeh kriterijih za izbor reprezentance uvrščen med prvih pet, torej neposredno v ekipo, in ne kot tekmovalec v individualni konkurenci.

Prosim za upoštevanje Pravilnika in popravek predloga članov ekipe za reprezentanco.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Anton SVOLJŠAK

Dodaj odgovor