Z razvojem novih modernih tehnologij se močno spreminjajo interesi najmlajših in posledično se s tehničnimi hobiji ukvarja vedno manj mladine.

Ker se na Letalski zvezi Slovenije (LZS) zavedamo pomena razvoja modelarsko-letalskih veščin in športnega udejstvovanja mladine, smo v ta namen pripravili razpis sofinanciranja tehničnega programa modelarstva v osnovnih šolah in modelarskih društvih. Na ta način želimo podpreti vstopno modelarsko kategorijo F1N in vzpodbuditi okolja, kjer obstaja zanimanje za letalstvo. V tej kategoriji se lahko otroci seznanijo z osnovami gradnje letal, izboljšajo tehnične veščine in se naučijo osnov aerodinamike, trenirajo, tekmujejo in se družijo z vrstniki.

Ob tej priložnosti pozivamo vsa modelarska društva, da ponovno zaženejo modelarske krožke ter na tak način skupaj zgradimo novo generacijo tekmovalcev, ki bodo lahko z leti vstopili v višje kategorije letalstva.

Da bo delo lažje, se bo v reviji TIM objavila serija člankov letalskih modelov, s katerimi lahko mladina naredi prve korake v svet letalstva.  Zato vas vabimo, da od septembra dalje sledite tudi omenjeni reviji.

Več informacij dobite na: marko.lemut@gmail.com.