LZS bo predvidoma imela redno letno skupščino 17.05. (o točni uri in kraju boste obveščeni naknadno ter gradivo poslano v roku).

Glede na to, da je preteklo že 4. leta od zadnje volilne skupščine, je po sklepu IO-LZS rok za oddajo kandidatur do nedelje 08.05. Kandidati za predsednika ter podpredsednika morate svoje vloge poslati po pošti na sedež LZS, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana (poslano vsaj do vključno 08.05.2022 do 24h) ali po elektronski pošti na info@lzs-zveza.si (prav tako najkasneje do vključno 08.05.2022 do 24:00).

Kandidati lahko posredujete tudi program, ki bo del gradiva za skupščino ali pa svoj program predstavite na skupščini.