športno društvo GIB organizira seminar na temo: ”Ozaveščanje otrok in mladostnikov o preprečevanju nasilja in diskriminacije v športu”, ki bo 27. maja 2022 s pričetkom ob 9 uri.

Nasilje v športu je tema, o kateri se veliko ne govori, čeprav raziskave kažejo, da je le-to prekomerno prisotno tudi v športu. Pogosto ga težko definiramo saj je meja med športnim rivalstvom in tekmovalnostjo ter med vrstniškim nasiljem zelo zabrisana. Prav tako smo v tolikšni meri navajeni na različna, pogosto neprimerna vedenja trenerjev in staršev, da jih ne prepoznamo kot nasilje in jih toleriramo, včasih celo spodbujamo, za ceno dobrih rezultatov.

Organizator želi s seminarjem odpreti diskusijo v kakšnih pojavnih oblikah se pojavlja nasilje v športu, kako ga preprečiti in opolnomočiti ter mladim omogočiti varen, prijeten in spodbuden prostor na športnih vadbah.

Več o programu seminarja najdete v priponki.