Na pobudo Letalske zveze Slovenije (LZS), smo se včeraj na Kontroli zračnega prometa Slovenije (KZPS) sestali predstavniki KZPS, Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (CAA), Ministrstva za infrastrukturo (MZI) ter LZS.

Ena od točk sestanka je bila obravnava razpisa LZS za financiranje transponderjev, kjer smo prišli do uspešnega dogovora, da nam predstavniki KZPS, CAA, MZI nudijo pomoč pri prijavah na javne razpise ter pri pridobivanju sredstev.

Pogovor je tekel tudi o predlogu novega zakona o letalstvu (Zlet). Z MZI so povedali, da so prejeli veliko pripomb in mnenj na predlog Zlet. Vse bodo pregledali in obravnavali ter pripravili nov predlog zakona.

Predstavnik KZPS nas je obvestil, da se kontrola pripravlja na celovito prenovo razdelitve zračnega prostora. LZS bo aktivno sodelovala pri pripravi in zastopala interese naših članov.

Dodaj odgovor