Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet je na E-demokraciji objavil predlog Uredbe o prostem letenju, ki bo nadomestila  veljavno Uredbo o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu (Uradni list RS, št. 13/99 in 18/01 – ZLet) ter na celovit način ureja področje prostega letenja:
https://e-uprava.gov.si/si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=14880

Pri pripravi nove uredbe so sodelovali tudi predstavniki ZPLS in LZS. Zanineresirana javnost lahko pripombe na predlog poda do 20. 3. 2023, neposredno na navedeni povezavi.