Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov, bi vas želeli obvestiti, da je bila uredba po nekoliko daljšem obdobju usklajevanj vendarle sprejeta in prejšnji teden objavljena v Uradnem listu. Uredba prične veljati (in se uporabljati) 25. 5. 2024, besedilo pa je javno dostopno na spletni strani PISRS preko povezave: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=URED8703

Zahvaljujemo se vam za vaše podane predloge, komentarje in mnenja, ki ste jih posredovali na predlog uredbe. Le-te smo v kar največji možni meri poskušali upoštevati. Ker pa gre pri brezpilotnih zrakoplovih za hitro razvijajočo panogo, se zavedamo, da bo zakonodaja morala slediti temu razvoju tudi v prihodnje. V kolikor bi imeli v zvezi s tem kakršnekoli predloge ali pripombe, nam jih seveda tudi v prihodnje lahko kadarkoli posredujete.

Hvala in lep pozdrav.

Direktorat za letalski in pomorski promet