Vlada je na dopisni seji sprejela Odlok o prepovedi letenja zrakoplovov in drugih letalnih naprav ter imenovala Heleno Ulčar Šumčić za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko v Ministrstvu za zdravje.

Vlada izdala Odlok o prepovedi letenja zrakoplovov in drugih letalnih naprav

Zaradi zajezitve t. i. tretjega vala širjenja virusa SARS-CoV-2 in s tem povezanega vpliva na varovanje javnega zdravja ljudi je vlada odločila, da je potrebno sprejeti Odlok o prepovedi letenja zrakoplovov in drugih letalnih naprav v Republiki Sloveniji.

Odlok prepoveduje letenje zrakoplovov (npr. letal, helikopterjev in ultralahkih letalnih naprav) in drugih letalnih naprav (npr. jadralni zmaji, jadralna padala) s pristanki in odleti na oziroma z javnih letališč, vzletišč, vzletnih točk in pristajalnih mest ter drugih območij v Republiki Sloveniji.
Prepoveduje se letenje zrakoplovov in drugih letalnih naprav s pristanki in odleti na oziroma z javnih letališč, vzletišč, vzletnih točk in pristajalnih mest ter drugih območij v Republiki Sloveniji, kar pa ne vpliva na lete zrakoplovov, ki opravljajo mednarodni, notranji in domači redni ter posebni komercialni zračni prevoz potnikov, blaga in/ali pošte.

Prepoved se tudi ne nanaša na lete, s pristanki in odleti na oziroma z javnih letališč, vzletišč, vzletnih točk in pristajalnih mest ter drugih območij v Republiki Sloveniji državnih zrakoplovov (zrakoplovi, ki se uporabljajo v vojaške, policijske in carinske namene), zrakoplovov, ki izvajajo posebne operacije iz 4. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa z vsemi nadaljnjimi spremembami ter zrakoplovov in drugih letalnih naprav brez potnikov, če je to nujno potrebno zaradi vzdrževanja, testiranja ali pozicijskega leta.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o prepovedi letenja zrakoplovov splošnega letalstva s pristanki in odleti na oziroma z javnih letališč ter vzletišč.

Ta odlok začne veljati 1. aprila 2021 in velja do 11. aprila 2021.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Povezana na novico