Na predlog članov JPZ, sklicujem razpis za ligo ter DP v letu 2021, ter sestanek SK, ki bo potekal preko ZOOM aplikacije in sicer v ponedeljek 30.11.2020 ob 18 uri.

Dnevni red:

  1. Pregled in predstavitev kandidatov za predsednika komisije
  2. Izvolitev novega predsednika
  3. Določitev komisije za pregled kandidatur za tekmovanja v letu 2020

Ljubljana, 27.11.2020                                                                                                    Predsednik LZS, Igor Eržen

https://us02web.zoom.us/j/82902255143

Razpis za Ligo z vlogo za izvedbo tekmovanja