Objavljen je bil nov Pravilnik o letalskih prireditva, objavljen v št. 007-676/2021 Ljubljana, dne 24. marca 2022 EVA 2021-2430-0137.

V prilogi je objavljen nov Pravilnik , ter Vloga in Izjava za prijavo.